www.mandarinpopmusic.com

Man Huang Qing Chang


6 October 2011

Huai Zhu


3 August 2011

Bei Yi Wang De


15 August 2011

Wang Le Wo


28 March 201321 December 2018

Zhe Yi Lu Zou Lai


24 December 2012
In Order To Meet You


11 January 2013

(with Qi Wei)21 December 201812 October 2015