www.mandarinpopmusic.com

Island Away

(acoustic version)


21 May 2013

Tai Sha


8 September 2008

Zhen Zhen Tiao


9 July 2008

Chen Mo Mimi


17 March 2008

Li Dao


5 March 2008

Ku Tak Upaya

(sung in Malay)


12 February 2007